Kursus

Termografering af bygninger

Du kan efter kurset udføre en termografering og tolke termografier af en given bygning samt anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. Du kan endvidere anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer med vejledning om tilhørende arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Fakta

Navn:
Termografering af bygninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209
Fagkode:
49194-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre en termografering af en given bygning.- Foretage termografiinspektion af bygninger ud fra kendskab til (DS) Dansk Standards normer. - Tolke termografier ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold såsom relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer. - Anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. - Anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer, herunder de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Roskilde Tekniske Skole