Kursus

Sprængteknik - udførelse af sprængninger

Deltagerne kan tilrettelægge og gennemføre en sprængning, så arbejdet foretages efter gældende sikkerhedsregler, samt foretage korrekt valg af udstyr til en opgave.

Fakta

Navn:
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2207
Fagkode:
45401-

Målgruppe

Deltagerne skal dokumentere, at de skal udføre sprængninger i forbindelse med deres arbejdsfunktioner.

Mål

Deltagerne kan udføre beregninger til sprængninger og foretage metodevalg ud fra kendskab til sprængstoffers og tændmidlers egenskaber og karakteristika.Deltagerne kan tilrettelægge og gennemføre en sprængning, så arbejdet foretages efter gældende sikkerhedsregler, samt foretage korrekt valg af udstyr til en opgave, herunder vibrationsmåling.Deltagerne kan foretage instruktion af et sprængningshold, samt selvstændigt forestå ledelsen af sprængninger ud fra gældende sikkerhedsmæssige kriterier.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som består den afsluttende prøve.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser