Kursus

Kloakering - Ajorføring for TV-operatører

Du har efter kurset opnået ajourført kompetence relateret til fx klassificering og afrapportering af observationer fra TV-inspektion i afløbsinstallationer efter standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem med vurdering af forskellige ledningsmaterialers fysiske og driftsmæssige tilstand og disses særlige konstruktioner.

Fakta

Navn:
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49274-

-

Målgruppe

Medarbejdere, der har gennemført rørlægger- og kloakmesteruddannelsen, og som har gennemført 41356 Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer.

Mål

Deltagerne har opnået ajourført kompetence relateret til; - anvendelse af tv-inspektionsudstyr i afløbsinstallationer ved forundersøgelser, lokalisering og kortlægning af afløbsledninger, og /eller- vurdering af forskellige ledningsmaterialers fysiske og driftsmæssige tilstand, og /eller- observation af særlige konstruktioner, og /eller- klassificering og afrapportering af observationerne i henhold til et standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem, og /eller- udførelse af relevant kvalitetssikring af det udførte arbejde, og /eller - udførelse af arbejdet efter gældende bygnings-, miljø og arbejdsmiljølovgivning.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.