Kursus

Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning

Du kan efter kurset anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet samt lokalisere alle former for forsyningsledninger. Du kan endvidere anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.

Fakta

Navn:
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49317-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Mål

Deltageren kan: - Anvende viden om digitale tegningers opbygning og udformning samt koter til at læse en arbejdstegning med beskrivelse.- Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet som arbejdstegning.- Lokalisere alle former for forsyningsledninger, dels ud fra tegninger, der er udarbejdet af ledningsejerne, og dels ved brug af kabelsøgning, herunder prøvegravning. - Anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.- Foretage opmåling af materialeforbrug samt planlægge arbejdet ved udførelse af et projekt.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.