Kursus

Kabelarbejde - etablering af nyanlæg

Deltagerne kan udføre kabel- og ledningsarbejde i henhold til gældende love og standarder.

Fakta

Navn:
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49316-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Mål

Deltageren kan:- Udføre kabel- og ledningsarbejde med detailafsætning, korrekt oplukning, opgravning, vandafledning, tilbagefyldning og komprimering - Udføre nedlægning af ledninger i forbindelse med etablering af forsynings- og afløbsledninger - Udføre arbejder efter gældende regler under hensyn til DS inden for området, Vejregel samt "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje". - Udføre den daglige renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr ved brug af instruktionsbog og anden form for brugervejledning.- Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.