Kursus

Brolægning - udførelse af støttemure og trapper

Du kan efter kurset selvstændigt udføre forekommende opgaver med befæstigelse af støttemure ud fra arbejdstegninger og beskrivelser samt udføre trappekonstruktioner i natursten og betonmaterialer.

Fakta

Navn:
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49314-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til brolæggere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan: - Selvstændigt planlægge og udføre arbejdstilrettelæggelse ud fra arbejdstegninger og beskrivelser.- Udføre givne opgaver i befæstigelse af støttemure.- Udføre trappekonstruktioner i natursten og betonmaterialer inkl. evt. underbundsforstærkning og dræning. - Løse opgaverne under hensyntagen til de eksisterende omgivelser. - Kan udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.