skibsmaskinist
Andre uddannelser

Skibsmaskinist

Er du befaren skibsassistent eller har du en faglært uddannelse inden for jern og metal, kan du uddanne dig til skibsmaskinist.

Fakta

Navn:
Skibsmaskinist
Varighed:
1 år på heltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse, 2 års erhvervserfaring med mindst 9 måneder i skibstjeneste, sundhedsbevis
Økonomi:
Mulighed for SU eller SVU

Ud over en omfattende undervisning i motorteknik, får du indsigt i, hvordan ledelse og dagligdag på et skib foregår. Du lærer også om sikkerhed til søs og i maskinrummet.

Du vil efter 24 måneders godkendt fartstid kunne kvalificere dig til at kunne fungere som maskinchef eller arbejdsleder på mindre skibe.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til skibsmaskinist lærer du at drive og vedligeholde de tekniske anlæg og installationer i skibe indtil en vis størrelse. Du lærer at betjene motorer, elektrisk udstyr, hydrauliske og pneumatiske systemer samt kedel- og dampanlæg.

Du får et generelt kendskab til skibes opbygning og udrustning, lige som du får viden om de håndværksmæssige metoder, der skal til for at sikre skibets drift. Endelig er der undervisning i maritimt engelsk, informationsteknologi, sundhedslære, søsikkerhed, søret og skibsadministration samt vagttjeneste.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 20 ugers teori
 • 3 måneders praktik til søs eller 3 måneders værkstedsskole, hvis du er befaren skibsassistent
 • 10 ugers teori

Undervisning

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og der bliver lagt meget vægt på det tekniske. Men du lærer også om ledelse, da skibsmaskinisten skal kunne fungere som leder og stå med ansvaret.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Frederikshavn.

Eksamen

Eksamen foregår ved en mundtlig høring afviklet som et operativt interview. Eksamen forestås af Søfartsstyrelsen og bliver afholdt, når hele uddannelsen er afsluttet.

Fagoversigt

Du får undervisning i følgende emner:

 • Automation
 • Brandbekæmpelse
 • Elektroteknik
 • Hydraulik og pneumatik
 • Kedellære
 • Motorlære
 • Maritimt engelsk
 • Informationsteknologi
 • Køleteknik
 • Skibsteknik
 • Sundhedslære
 • Søsikkerhed
 • Søret og skibsadministration
 • Vagttjeneste

Du skal selv lave en aftale med et rederi om praktikken, men kan få hjælp af skolen til kontakten.

Varighed

Uddannelsen foregår på fuld tid og er normeret til 1 års fuldtiddstudier, som har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Befaren skibsassistent
 • Skibsmekanikeruddannelsen
 • Håndværker-/eud-uddannelse inden for jern- og metalområdet

Du skal desuden have sundhedsbevis for søfarende, der er gyldigt for maskintjeneste.

Økonomi

Som befaren skibsassistent under 25 år kan du søge SU. Er du befaren skibsassistent over 25 år kan du søge SVU hvis du opfylder kravene.

Er du faglært med svendebrev kan du søge SU. Har du svendebrev og derudover gennemført skolens 10 ugers kursus for svende, og har du også 3 måneders fartstid, kan du søge SVU, hvis du opfylder kravene.

Læs mere om SVU og SU.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet skibsmaskinist vil du med 24 måneders godkendt fartstid være kvalificeret til at kunne arbejde som skibsmaskinist af 1. grad på mindre handelsskibe.

Du vil også kunne søge job som maskinchef eller arbejdsleder.

Mere uddannelse

Skibsmaskinister kan tage uddannelsen til sætteskipper. Se mere om sætteskipper, der er andet niveau i uddannelsen til Skibsfører (uden gymnasial uddannelse).

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information