Byggeriets lederuddannelse
Andre uddannelser

Byggeriets lederuddannelse

Uddannelsen giver dig værktøjer til at kunne lede en bygge- og anlægsvirksomhed.

Fakta

Navn:
Byggeriets lederuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
40
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. udviklet din egen lederrolle, så du bliver bedre til at lede og motivere virksomhedens medarbejdere.

Uddannelsen henvender sig til fagligt udlærte medarbejdere, svende eller indehavere samt ledende medarbejdere inden for byggeri- og anlægsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Byggeriets lederuddannelse er målrettet virksomhedsledere og ledende medarbejdere inden for byggeriet.

På uddannelsen får du viden om bl.a. forretningsstrategier, ledelse, kommunikation og motivation af virksomhedens medarbejdere. Du får også indsigt i jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold.

Uddannelsen består af 4 moduler (5 akademifag):

Efter de 4 moduler kan du vælge at tage et ekstra modul i innovationsledelse.

Byggeriets lederuddannelse er en del af den fleksible akademiuddannelse. En hel akademiuddannelse kræver et ekstra akademifag og et afgangsprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over en periode på 2 år.

Undervisningen kan tilrettelægges forskelligt på forskellige skoler. Du må regne med at afsætte tid til hjemmearbejde.

Uddannelsen udbydes af Dansk Byggeri i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Kolding, IBA.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en mundtlig eller en skriftlig prøve.

Varighed

Uddannelsen omfatter 4 moduler og foregår på deltid over 2 år. På hvert modul har du typisk 9 undervisnings- og eksamensdage.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En gymnasial uddannelse
  • En grunduddannelse og voksne (GVU)
  • En relevant erhvervsuddannelse (eud)
  • En relevant uddan​nelse på tilsvarende niveau suppleret med mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Økonomi

Hele uddannelsen koster 45.000 kr. inklusive materialer, eksaminer og forplejning.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.