fagspecifikke kurser på videregående niveau
Andre uddannelser

Fagspecifikke kurser på videregående niveau

Fagspecifikke kurser giver dig mulighed for faglig udvikling og ajourføring inden for det område, du har taget en videregående uddannelse.

Fakta

Navn:
Fagspecifikke kurser på videregående niveau
Varighed:
1-4 uger omregnet til heltid
Økonomi:
Deltagerbetaling

Kurserne ligger inden for et meget bredt felt. Du har mulighed for at vælge de kurser, du finder relevante for netop dit fag. Også det sundhedsvidenskabelige område udbyder fagspecifikke kurser.

De fagspecifikke kurser henvender sig til dig, der gerne vil dygtiggøre dig inden for dit faglige område og videreudvikle din viden.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne bygger på elementer, som indgår i de videregående kompetencegivende heltids- eller deltidsuddannelser, og indholdet retter sig typisk mod den enkelte uddannelse.

Kurserne kan være tværfaglige, eller de kan rette sig mod særlige uddannelser inden for fx områderne samfund, sprog, sundhed eller økonomi.

Eksamen

Der afholdes normalt ikke eksamen.

Varighed

Kurserne hører under åben uddannelse. Kurserne skal normalt udbydes som deltid, men kan også udbydes som heltid. De har en varighed på 1 til 4 uger omregnet til heltid.

Optagelse og adgang

De fagspecifikke kurser henvender sig til en bred målgruppe. Målgruppen for det enkelte kursus vil fremgå af kursets beskrivelse.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. juni 2021
20. april 2022
Læring og trivsel, lederforløb Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
7. juni 2021
20. april 2022
Læring og trivsel, ressourcepersoner Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
5. august 2021
20. april 2022
Læring og trivsel, medarbejderkursus Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
19. august 2021
14. december 2021
ICDP niveau 1 Proff. relationskompetence Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2021
14. december 2021
ICDP niveau 1 Proff. relationskompetence Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2021
7. december 2021
Barnets første 1000 dage for dagplejere Dagundervisning 5230 Odense M
*
2. september 2021
9. november 2021
Barnets første 1000 dage for dagplejere Dagundervisning 5230 Odense M
*
2. september 2021
2. december 2021
Barnets første 1000 dage for dagplejere Dagundervisning 5230 Odense M
*
2. september 2021
6. december 2021
Barnets første 1000 dage for dagplejere Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. september 2021
1. oktober 2021
Mammografiscreening 2200 København N
*
27. september 2021
1. oktober 2021
Mammografiscreening 2200 København N
*
27. september 2021
7. oktober 2021
Sikkerhed ved maskiner, uge 39 og 40 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. september 2021
30. september 2021
AO01 Betalingskort - Privat Profil 1 Jyske Bank Fjernundervisning 6000 Kolding
*
30. september 2021
30. september 2021
AO02 Betalingskort - Erhverv Fjernundervisning 6000 Kolding
*
30. september 2021
30. september 2021
Kompetencemåling IDD profil 4 JYSKE BANK FOAK Fjernundervisning 6000 Kolding
*
30. september 2021
30. september 2021
kompetencemåling IDD profil 5 JYSKE BANK FOAK Fjernundervisning 6000 Kolding
*
7. oktober 2021
4. november 2021
Matematik på mellemtrinnet - 4. årgang Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. oktober 2021
9. december 2021
Inkluderende og fællesskabende pædagogisk arb. Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. oktober 2021
17. december 2021
Maskinsikkerhedskursus Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. oktober 2021
4. november 2021
Sikkerhed ved maskiner, uge 43 og 44 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
20. december 2021
Udsathed og marginaliserede børn og unge Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. november 2021
25. november 2021
Håndværk og design, SPOT ON træområdet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. december 2021
10. december 2021
Håndværk og design ved drejebænken, uge 49 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. januar 2022
27. april 2022
AKT og inklusion - modul 3 Dagundervisning 5230 Odense M
*
10. januar 2022
21. marts 2022
Håndværk og design. I Udvikling! - Fagspecifikt kursus Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Inklusionsvejlederforløb Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. januar 2022
1. marts 2022
En god skole - også for elever med diagnoser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. januar 2022
27. januar 2022
Håndværk og design, SPOT ON metalområdet, uge 3+4 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. januar 2022
17. november 2022
Fordybelsesforløb - Kroppens betydning i det pædagogiske arbejde Dagundervisning 2400 København NV
*
25. januar 2022
26. april 2022
AKT og inklusion - modul 1 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. januar 2022
25. maj 2022
Unik Coachuddannelse, modul 1 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. februar 2022
9. juni 2022
Leg, æstetik og dannelse i dagtilbud - Fagspecifikt kursus Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
21. februar 2022
3. marts 2022
Sikkerhed ved maskiner, uge 8 og 9 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. marts 2022
11. marts 2022
Temaer i organisk kemi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. april 2022
8. april 2022
Håndværk og design Smuk, Smukkere, Smykket, uge 14 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. april 2022
29. april 2022
Håndværk og design, metalstøbning en kulturteknik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. maj 2022
20. maj 2022
Håndværk og design ved essen smedning en kulturtek Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. maj 2022
3. juni 2022
Natur/teknologi - overblik i faget Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2022
5. maj 2023
Efteruddannelse for konsultationssygeplejersker Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2022
14. december 2022
Unik Coachuddannelse, modul 2 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2023
24. maj 2023
Unik Coachuddannelse, modul 3 Dagundervisning 6100 Haderslev