Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Varmeinstallation bygninger (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet beskæftiger du dig med bygningers energibehov og varmetab.

Fakta

Navn:
Varmeinstallation bygninger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Hovedemner på modulet er bygningers energibehov og varmetab samt større varmecentraler og varmeanlæg. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om projektering og dimensionering af større varmecentraler og varmeanlæg, og du lærer at varetage drift og vedligehold af større varmecentraler og varmeanlæg med tilhørende automatik.

På modulet lærer du:

  • at anvende metoder til beregning og dokumentation af boligers varmetab og energibehov
  • at anvende værktøjer til at projektere og dimensionere større varmecentraler og varmeanlæg
  • at etablere og stå for drift og vedligehold af større varmecentraler og varmeanlæg
  • at vurdere forskellige varmeinstallationer til bygninger
  • at vælge de mest optimale og tidssvarende løsninger
  • at udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. februar 2024
6. maj 2024
Dansk trin 1 Dagundervisning 4100 Ringsted
*
18. september 2024
12. november 2024
Varmeinstallation bygninger VVS Dagundervisning 2900 Hellerup