Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Varmeinstallation bygninger (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet beskæftiger du dig med bygningers energibehov og varmetab.

Fakta

Navn:
Varmeinstallation bygninger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.500 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Hovedemner på modulet er bygningers energibehov og varmetab samt større varmecentraler og varmeanlæg. 

Deltagelse forudsætter at du har bestået modulet Varmeinstallation bolig.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om projektering og dimensionering af større varmecentraler og varmeanlæg, og du lærer at varetage drift og vedligehold af større varmecentraler og varmeanlæg med tilhørende automatik.

På modulet lærer du:

  • at anvende metoder til beregning og dokumentation af boligers varmetab og energibehov
  • at anvende værktøjer til at projektere og dimensionere større varmecentraler og varmeanlæg
  • at etablere og stå for drift og vedligehold af større varmecentraler og varmeanlæg
  • at vurdere forskellige varmeinstallationer til bygninger
  • at vælge de mest optimale og tidssvarende løsninger
  • at udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i vvs-installation, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2020
8. oktober 2020
Varme bygninger Dagundervisning 4200 Slagelse
*
9. september 2020
27. oktober 2020
Varmeinstallation bygninger Dagundervisning 2900 Hellerup
*
16. februar 2021
16. marts 2021
Varmeinstallation, bygninger Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
23. februar 2021
18. marts 2021
Varmeinstallation bygninger Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. februar 2021
8. april 2021
Varmeinstallation bygning Dagundervisning 7400 Herning