Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Større komfortanlæg med køl (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Modulet giver dig en grundlæggende viden om, hvordan køle- og ventilationsanlæg er opbygget og fungerer.

Fakta

Navn:
Større komfortanlæg med køl, vvs
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at vurdere mulighederne for at optimere et anlæg, fx for at opnå energibesparelser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Når du har gennemført modulet, kan du dimensionere, drifte og udføre eftersyn af større komfortanlæg.

Du lærer:

  • at anvende h-log(p) diagrammet til beregning af køletekniske processer.
  • at aflæse anlægsdokumentation.
  • om praktiske forhold i forbindelse med installation af køleanlæg
  • om vigtige hovedkomponenter og systemprocesser i et- og to-trinskøleanlæg
  • om gældende lovgivning og arbejdsmæssige begrænsninger i forhold til arbejde med køleanlæg.
  • om hvordan kølemidler påvirker miljøet

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.