Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Sanitet (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet beskæftiger du dig med forskellige typer af sanitetstekniske forsyningsanlæg.

Fakta

Navn:
Sanitet
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at etablere og varetage drift og vedligehold af forskellige typer sanitetstekniske forsyningsanlæg, eksempelvis brugsvandsinstallationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundig forståelse for etablering, drift og vedligehold af en række forskellige typer anlæg: Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, brugsvandsinstallationer samt regnvands- og drænvandsinstallationer.

Du opnår metodekendskab og kan projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg, lige som du kan vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Formidling af løsningsforslag til dine samarbejdspartnere indgår også i undervisningen.

Som færdiguddannet indenfor sanitet kan du:

  • håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • tilegne dig ny viden om gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. april 2023
9. juni 2023
Sanitet (energi) VVS Dagundervisning 2900 Hellerup
*
12. april 2023
9. juni 2023
Sanitet VVS Dagundervisning 2900 Hellerup
*
28. august 2023
24. november 2023
Sanitet Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. februar 2023
31. januar 2025
HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
9. januar 2024
14. marts 2024
Sanitet Dagundervisning 7400 Herning