Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Sanitet (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet beskæftiger du dig med forskellige typer af sanitetstekniske forsyningsanlæg.

Fakta

Navn:
Sanitet
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at etablere og varetage drift og vedligehold af forskellige typer sanitetstekniske forsyningsanlæg, eksempelvis brugsvandsinstallationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundig forståelse for etablering, drift og vedligehold af en række forskellige typer anlæg: Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, brugsvandsinstallationer samt regnvands- og drænvandsinstallationer.

Du opnår metodekendskab og kan projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg, lige som du kan vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Formidling af løsningsforslag til dine samarbejdspartnere indgår også i undervisningen.

Som færdiguddannet indenfor sanitet kan du:

  • håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • tilegne dig ny viden om gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. april 2024
20. juni 2024
Sanitet Dagundervisning 4200 Slagelse