Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Salg og kundeforståelse - vvs (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Modulet kvalificerer dig til at indgå professionelt i udviklingen af salgs- og kundeaktiviteter rettet mod vvs-installationsfaget.

Fakta

Navn:
Salg og kundeforståelse - vvs
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at igangsætte forskellige salgs- og markedsføringstiltag baseret på et gennemarbejdet tal- og analysemateriale.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden og forståelse for fagtermer som marked- og markedsstrategi, segmentering, salgsteknikker og kundeadfærd, og du får indsigt i relevante kommunikationskanaler herunder webbaseret kundekommunikation.

Du lærer:

  • at udarbejde situationsanalyser med henblik på at opstille en salgs- og markedsføringsstrategi
  • at formulere en sammenhængende markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter
  • at vurdere et produkt/serviceydelses egenskaber i forhold til salgsarbejdet overfor specifikke kundesegmenter
  • at kunne anvende de mest optimale salgsteknikker
  • at benytte webbaserede værktøjer i forbindelse med salg af produkter og serviceydelser

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, dvs. Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU elelr EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.