Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Projektledelse og entreprisestyring - vvs (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Modulet kvalificerer dig til at stå for planlægning og styring af opgaver, projekter og entrepriser.

Fakta

Navn:
Projektledelse og teknisk entreprisestyring - vvs
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at varetage tilbudsgivning - herunder at udarbejde udbuds‐ og tilbudsmateriale og de bagvedliggende beregninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om projekt‐ og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser, og du bliver introduceret til relevant lovgivning.

Du lærer:

  • at anvende metoder og værktøjer til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer
  • at anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter
  • at udarbejde og præsentere udbuds‐ og tilbudsmaterialer
  • at beregne pris og afgive tilbud
  • at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, dvs. Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.