Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Projektledelse og entreprisestyring - vvs (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Modulet kvalificerer dig til at stå for planlægning og styring af opgaver, projekter og entrepriser.

Fakta

Navn:
Projektledelse og teknisk entreprisestyring - vvs
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at varetage tilbudsgivning - herunder at udarbejde udbuds‐ og tilbudsmateriale og de bagvedliggende beregninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om projekt‐ og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser, og du bliver introduceret til relevant lovgivning.

Du lærer:

  • at anvende metoder og værktøjer til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer
  • at anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter
  • at udarbejde og præsentere udbuds‐ og tilbudsmaterialer
  • at beregne pris og afgive tilbud
  • at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, dvs. Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.