Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Grundlæggende vvs-tekniske begreber (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet lærer du at dimensionere og dokumentere VVS-installationer - herunder at følge gældende retningslinjer og normer for korrekt teknisk dokumentation.

Fakta

Navn:
Grundlæggende vvs-tekniske begreber
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får en grundlæggende viden om opbygning, beregning, dokumentation og formidling af VVS-tekniske anlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en grundlæggende viden og forståelse af VVS-tekniske begreber – herunder beregning og dokumentation af VVS-anlæg. Du beskæftiger dig med:

  • Dokumentation af installationer
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Normer for teknisk dokumentation
  • Teknisk beregning af VVS-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske discipliner og værktøjer
  • Grundlæggende matematik

På modulet lærer du både at dimensionere og dokumentere installationer – herunder at følge gældende retningslinjer og normer for korrekt teknisk dokumentation.

Du får kendskab til grundlæggende matematik og kan anvende matematiske discipliner og værktøjer i praksis, når du skal konstruere VVS-tekniske systemer og anlæg; eller når du skal måle og vurdere data i en konkret teknisk problemstilling.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2023
30. oktober 2023
Grundlæggende VVS-tekniske begreber Dagundervisning 2900 Hellerup
*
14. august 2023
30. oktober 2023
Grundlæggende VVS-tekniske begreber ( Energi ) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
1. februar 2023
31. august 2023
Enkeltfag: "Sprog og kommunikation" under Didaktik (dansk) på deltid, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2023
21. december 2023
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 7400 Herning
*
28. august 2023
24. november 2023
Grundlæggende VVS tekniske begreber Dagundervisning 4200 Slagelse
*
5. september 2023
2. november 2023
Grundlæggende VVS-tekniske begreber Dagundervisning 7400 Herning
*
1. februar 2023
31. august 2023
Enkeltfag: "Materiel kultur i tid og rum" under Didaktik (materiel kultur) på deltid, KBH Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
22. august 2023
26. oktober 2023
Grundlæggende VVS-tekniske begreber Dagundervisning 7400 Herning
*
8. november 2023
20. december 2023
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 7400 Herning