Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Grundlæggende vvs-tekniske begreber (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet lærer du at dimensionere og dokumentere VVS-installationer - herunder at følge gældende retningslinjer og normer for korrekt teknisk dokumentation.

Fakta

Navn:
Grundlæggende vvs-tekniske begreber
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får en grundlæggende viden om opbygning, beregning, dokumentation og formidling af VVS-tekniske anlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en grundlæggende viden og forståelse af VVS-tekniske begreber – herunder beregning og dokumentation af VVS-anlæg. Du beskæftiger dig med:

  • Dokumentation af installationer
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Normer for teknisk dokumentation
  • Teknisk beregning af VVS-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske discipliner og værktøjer
  • Grundlæggende matematik

På modulet lærer du både at dimensionere og dokumentere installationer – herunder at følge gældende retningslinjer og normer for korrekt teknisk dokumentation.

Du får kendskab til grundlæggende matematik og kan anvende matematiske discipliner og værktøjer i praksis, når du skal konstruere VVS-tekniske systemer og anlæg; eller når du skal måle og vurdere data i en konkret teknisk problemstilling.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
4. oktober 2024
Grundlæggende VVS-tekniske begreber Dagundervisning 2900 Hellerup
*
27. august 2024
21. november 2024
Grundlæggende VVS tekniske begreber Dagundervisning 4200 Slagelse