Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Gasteknisk teori (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet lærer du om installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer.

Fakta

Navn:
Gasteknisk teori
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig bl.a. med gasforsyningssystemer og installationer, dimensionering og etablering af gastekniske anlæg samt gasforbrugende apparater.   

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om gassens egenskaber og forbrænding, gasforbrugende apparater, dimensionering af gastekniske anlæg samt myndighedsbestemmelser og regler på det gastekniske område – herunder autorisationer og certifikater.

Du lærer:

  • at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger
  • at formidle den valgte løsning til brugere og samarbejdspartnere
  • at dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen
​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, dvs. Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2022
20. oktober 2022
OBU - LF Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2023
27. oktober 2023
Gasteknisk teori Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. februar 2023
31. august 2023
Enkeltfag: "Sprog og kommunikation" under Didaktik (dansk) på deltid, KBH Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
12. september 2023
14. november 2023
Gasteknisk teori Dagundervisning 7400 Herning
*
19. april 2023
22. juni 2023
Forretningsudvikling og entreprenørskab, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
27. oktober 2023
22. december 2023
Gasteknisk teori Dagundervisning 7400 Herning