Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Bygningsautomation, systemkendskab vvs (akademiuddannelsen i vvs-installation)

På modulet lærer du, hvordan du kan styre og drifte bygninger ved hjælp af BMS-systemer (Building Management Systems).

Fakta

Navn:
Bygningsautomation, systemkendskab, vvs
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Moderne bygninger indeholder en masse automatik i form af forskellige sensorer. Det åbner mulighed for en effektiv overvågning af bygninger. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På kurset lærer du, hvordan de forskellige teknologier fungerer, og hvordan du kan måle, om de enkelte komponenter i huset fungerer efter hensigten.

Du får viden om:

  • Forskellige former for automation, der anvendes i bygninger.
  • Hard- og software samt BMS-systemer, som kan opsamle og bearbejde data I bygninger.
  • Forskellige kommunikationsprotokoller, som indgår i et BMS-system.
  • Krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet.
  • Principper i bygningsautomation.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.