Akademiuddannelsen i vvs-installation
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i vvs-installation)

Som afslutning på akademiuddannelsen i vvs-installation udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i vvs-installation)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet som vvs-installatør.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i VVS-installation.  Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, du har taget uden for det faglige område, inddrages.

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at demonstrere, at du kan:

  • håndtere og lede installationstekniske projekter – herunder varetage det autorisationsmæssige ansvar
  • tilrettelægge og implementere gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer
  • inddrage og anvende nyeste teknologi indenfor området

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

​Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt specialeforløbet for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. marts 2023
23. juni 2023
Afgangsprojekt VVS installation Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. august 2022
12. oktober 2022
Varmeinstallation i bygninger VVS Dagundervisning 2900 Hellerup
*
30. oktober 2023
26. januar 2024
Afgangsprojekt VVS installation Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. april 2023
8. juni 2023
Udvidet erhvervsret, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
5. marts 2024
7. maj 2024
Afgangsprojekt VVS-Installation Dagundervisning 7400 Herning