Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

Emission, lugt og støj (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får bl.a. forudsætninger for at arbejde med drift af luftrensningsanlæg.

Fakta

Navn:
Emission, lugt og støj
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Det indebærer, at du kan identificere mulige kilder til forurening, vælge målemetoder, betjene måleudstyr og deltage, når der udfærdiges prøveudtagningsplaner og vælges metoder til rensning af luft.

Endelig kan du udføre vejledende støjmålinger til at beregne behovet for miljømålinger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver viden om miljølovgivning og om metoder og procedurer for støj- og luftmålinger.

Du får også viden om, hvordan luftrensningsanlæg fungerer, og generelt en forståelse for luftforureningens virkning på miljø, klima og helbred.

Modulet indeholder emnerne:

  • Støj (akustik) – kilder og forebyggelse
  • Luftforurening – kilder, forebyggelse og rensning
  • Lugt – kilder, forebyggelse og rensning
  • Spredningsberegninger
  • Metoder til virksomhedens belastning af luftkvalitet og støjniveau

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse