Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Kursus

CSR og cirkulær økonomi (akademiuddannelsen i miljøteknologi)

Du får forudsætninger for at deltage i virksomhedens arbejde med cradle to cradle-mærkning og CSR-handlingsplaner.

Fakta

Navn:
CSR og cirkulær økonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Moduler er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver viden om principper for cirkulær økonomi og CSR-arbejde. Du får desuden forståelse for samspillet mellem aktører i en cirkulær økonomi og om betydningen af CSR for virksomhedens drift, fx i forhold til nedbringelse af miljøbelastninger.

Det indeholder emnerne:

  • Cradle to cradle - C2C
  • Biologiske og tekniske kredsløb
  • Design og systemer

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik, biologi og kemi på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
12. december 2022
Dansk trin 3 Dagundervisning 8700 Horsens
*
18. april 2023
7. juni 2023
CSR og cirkulær økonomi Dagundervisning 8260 Viby J