Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Usikkerhedsbudget og procesforståelse (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du får forståelse af den proces - og det udstyr eller anlæg - som målingen foregår i.

Fakta

Navn:
Usikkerhedsbudget og procesforståelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Med udgangspunkt i din procesforståelse lærer du at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

 • Identifikation af fejlkilder
 • Procesforståelse, herunder diagrammer over processer og maskiner (PI-diagrammer, maskindiagrammer eller lignende procesdokumentation)
 • Usikkerhedsbudgetter, herunder fejltyper, korrelation og fordelinger og statistik
 • Anvendelse af leverandøroplysninger og -datablade samt klassificering af udstyr i målekæden
 • Tolerancer og anvendelse af resultatet af usikkerhedsbudgettet

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Specifikke fagkrav

Mindst et af følgende moduler på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

 • Tryk- og temperaturmåling
 • Geometriske målinger
 • Målinger af væskers egenskaber
 • Masse-, volumen- og flowmåling
 • pH og koncentrationsmåling
 • Materialeprøvning
 • Miljømåling

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. september 2023
11. januar 2024
Usikkerhedsbudget og procesforståelse Dagundervisning 8260 Viby J