Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Tryk- og temperaturmåling (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du lærer i praksis at arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere.

Fakta

Navn:
Tryk- og temperaturmåling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Forløbet giver en introduktion til de mest udbredte transducertyper. Transducertyper, som du ikke kender på forhånd, får du forudsætninger for at skaffe dig viden om.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forståelse for praksis og forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - måling af tryk og temperatur. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

 • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
 • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
 • Signalbehandling og korrektion
 • Kalibrering og justering
 • Robusthed og usikkerheder
 • Standarder og klassificeringer

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Følgende modul på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

 • Grundlæggende måleteknik

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse