Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Signalkæden (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du tilegner dig viden om signalkæden, dvs. målesignalets vej fra målepunktet i procesanlægget til monitorering på fx en computerskærm.

Fakta

Navn:
Signalkæden
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Desuden lærer du at identificere formålet med måleudstyret: Om det indgår i procesanlægget med henblik på sikkerheden, som led i en reguleringssløjfe eller i forbindelse med dataudlæsning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at foretage målinger, vurdere usikkerheder og opstille et forenklet usikkerhedsbudget for en given signalkæde.

Desuden kan du forholde dig kritisk til de målte data og udpege det svage led i signalkæden.

Modulet indeholder emner som:

 • Procesanalyse
 • Transmitter/transducer (måleopgave og placering)
 • Standardsignaler
 • Udvalgte digitale kommunikationsprotokoller
 • Signalomsætning og A/D-konvertering
 • Måling på elektriske størrelser
 • Kontrolsystemer
 • Monitorering og behandling af data

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Specifikke fagkrav

Mindst et af følgende moduler på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

 • Tryk- og temperaturmåling
 • Geometriske målinger
 • Målinger af væskers egenskaber
 • Masse-, volumen- og flowmåling
 • pH og koncentrationsmåling
 • Materialeprøvning
 • Miljømåling

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse