Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Masse-, volumen- og flowmåling (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du tilegner dig viden om forskellige typer af masse-, volumen- og flowmålinger og lærer at arbejde kvalificeret med dem.

Fakta

Navn:
Masse-, volumen- og flowmåling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Desuden får du praktisk kendskab til kalibrering og vedligehold af udstyr til målinger af masse, volumen og flow.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om – masse-, volumen- og flowmålinger. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

  • Udvalgte vægte og anvendte transducere
  • Udvalgte transducere til niveaumåling
  • Udvalgte transducere til volumenflowmåling og masseflowmålinger, herunder flowmåling af væsker, luft/gasser og faste stoffer
  • Typiske transducere til energimåling og afregning af overført energi

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Specifikke fagkrav

Følgende modul på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

  • Grundlæggende måleteknik

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. april 2025
4. juni 2025
Masse-, Volume- og flowmålinger Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. april 2025
4. juni 2025
Masse-, Volume- og flowmålinger Dagundervisning 8260 Viby J