Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Masse-, volumen- og flowmåling (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknik)

Du tilegner dig viden om forskellige typer af masse-, volumen- og flowmålinger og lærer at arbejde kvalificeret med dem.

Fakta

Navn:
Masse-, volumen- og flowmåling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden får du praktisk kendskab til kalibrering og vedligehold af udstyr til målinger af masse, volumen og flow.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om – masse-, volumen- og flowmålinger. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

  • Udvalgte vægte og anvendte transducere
  • Udvalgte transducere til niveaumåling
  • Udvalgte transducere til volumenflowmåling og masseflowmålinger, herunder flowmåling af væsker, luft/gasser og faste stoffer
  • Typiske transducere til energimåling og afregning af overført energi

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet Grundlæggende måleteknik skal være bestået.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. april 2023
7. juni 2023
Masse-, Volume- og flowmålinger Dagundervisning 8260 Viby J