Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Målinger af væskers egenskaber (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du tilegner dig viden om forskellige principper for måling af væskers egenskaber og lærer at arbejde kvalificeret med målingerne.

Fakta

Navn:
Målinger af væskers egenskaber
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden får du kendskab til de særlige forhold ved kalibrering og vedligehold af udstyr til måling af væsker.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forståelse for praksis og forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - måling af væskers egenskaber. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Modulet indeholder emner som:

  • De mest anvendte principper for måling af væskers egenskaber
  • Udvalgte målinger, herunder densitet, turbiditet (uklarhed i vand) og uopløseligt materiale samt viskositet
  • In-line-måling af egenskaber
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Specifikke fagkrav

Følgende modul på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

  • Grundlæggende måleteknik

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.