Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Grundlæggende måleteknik (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Modulet introducerer til væsentlige begreber inden for måleteknik og etablerer et fælles sprog for kvalitet og måleteknologi.

Fakta

Navn:
Grundlæggende måleteknik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Grundlæggende måleteknik er obligatorisk på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi.

Modulet er en forudsætning for alle øvrige moduler på uddannelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver basal viden om principper, metoder og procedurer inden for det måletekniske felt og forudsætninger for at anvende metrologiens grundlæggende fagtermer i dit arbejde.

Modulet indeholder emner som:

 • Måleenheder
 • Måleprincipper, -metoder og -procedurer
 • Målekæder
 • Måleusikkerheder
 • Kalibrering og justering, herunder sporbarhed
 • Normalfordeling og kontrolkort
 • God dokumentationspraksis

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. september 2024
31. oktober 2024
Grundlæggende måleteknik Dagundervisning 8260 Viby J