Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Grundlæggende måleteknik (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknik)

Modulet introducerer til væsentlige begreber inden for måleteknik og etablerer et fælles sprog for kvalitet og måleteknologi.

Fakta

Navn:
Grundlæggende måleteknik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.700 kr. SVU under visse forudsætninger

Grundlæggende måleteknik er obligatorisk på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi.

Modulet er en forudsætning for alle øvrige moduler på uddannelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver basal viden om principper, metoder og procedurer inden for det måletekniske felt og forudsætninger for at anvende metrologiens grundlæggende fagtermer i dit arbejde.

Modulet indeholder emner som:

 • Måleenheder
 • Måleprincipper, -metoder og -procedurer
 • Målekæder
 • Måleusikkerheder
 • Kalibrering og justering, herunder sporbarhed
 • Normalfordeling og kontrolkort
 • God dokumentationspraksis

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 6.700 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. november 2021
15. december 2021
Grundlæggende måleteknik Hillerød Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. september 2022
27. oktober 2022
Grundlæggende måleteknik Hillerød Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. januar 2023
29. marts 2023
Grundlæggende måleteknik Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. september 2023
26. oktober 2023
Grundlæggende måleteknik Hillerød Dagundervisning 8260 Viby J