Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Geometriske målinger (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi)

Du får forståelse af, hvordan geometrisk måling danner grundlag for at træffe beslutninger om et produkts kvalitet og funktionalitet.

Fakta

Navn:
Geometriske målinger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Bl.a. kan du opstille de tolerancer, der er forudsætningen for, at et produkt kan slutgodkendes.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - geometriske målinger. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Du lærer at benytte de mest anvendte typer måleudstyr inden for geometrisk måling, og du får forståelse af principperne bag dem. Ikke mindst opnår du kendskab til de begrænsninger og muligheder, det enkelte udstyr har.

Derudover får du kendskab til de anvendte standarder inden for geometrisk måling, de såkaldte geometriske produktspecifikationer (GPS), og du får kendskab til fejlkilder.

Modulet indeholder emner som:

 • Anvendelse af håndmåleudstyr, herunder skydelære, måleur og mikrometerskrue
 • Anvendelse af ruhedsmålere og ruhedsnormaler
 • Anvendelse af taktile og optiske koordinatmålemaskiner
 • Geometrisk produktspecifikation (GPS)
 • Opstilling af tolerancer til kontrolmålinger på produkter
 • Sporbarhed og kalibrering
 • Vedligehold af måleudstyr
 • Reference Point System (RPS)

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Specifikke fagkrav

Følgende modul på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi skal være bestået:

 • Grundlæggende måleteknik

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse