Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Kursus

Geometriske målinger (akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknik)

Du får forståelse af, hvordan geometrisk måling danner grundlag for at træffe beslutninger om et produkts kvalitet og funktionalitet.

Fakta

Navn:
Geometriske målinger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. kan du opstille de tolerancer, der er forudsætningen for, at et produkt kan slutgodkendes.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at arbejde med - og samarbejde om - geometriske målinger. Såvel i en faglig som en tværfaglig sammenhæng.

Du lærer at benytte de mest anvendte typer måleudstyr inden for geometrisk måling, og du får forståelse af principperne bag dem. Ikke mindst opnår du kendskab til de begrænsninger og muligheder, det enkelte udstyr har.

Derudover får du kendskab til de anvendte standarder inden for geometrisk måling, de såkaldte geometriske produktspecifikationer (GPS), og du får kendskab til fejlkilder.

Modulet indeholder emner som:

 • Anvendelse af håndmåleudstyr, herunder skydelære, måleur og mikrometerskrue
 • Anvendelse af ruhedsmålere og ruhedsnormaler
 • Anvendelse af taktile og optiske koordinatmålemaskiner
 • Geometrisk produktspecifikation (GPS)
 • Opstilling af tolerancer til kontrolmålinger på produkter
 • Sporbarhed og kalibrering
 • Vedligehold af måleudstyr
 • Reference Point System (RPS)

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet Grundlæggende måleteknik skal være bestået.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. september 2022
14. december 2022
Geometriske målinger Dagundervisning 8260 Viby J