Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Ventilationsteknik (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at projektere og tilrettelægge ventilationsanlæg med tilhørende automatik, indregulering og energiforbrug.

Fakta

Navn:
Ventilationsteknik – dimensionering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at fungere som rådgiver og at træffe beslutninger, som er i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima og ventilationsanlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om opbygning af ventilationsanlæg i boliger og erhvervsbygninger, fx hvordan du dimensionerer et anlæg og tilhørende komponenter. Du får desuden indsigt i ventilations- og indeklimamålinger, og hvordan du fejlsøger og finder løsninger, så eksisterende anlæg kan optimeres.

I pensum indgår emner som beregning af luftstrømme og tryktab i ventilationsanlæg og behovet for luftskifte i forskellige typer af bygninger.

Du opnår viden om:

 • Opbygning af ventilationsaggregater og tilhørende komponenter, fx spjæld, filtre og varme- og køleflader.
 • Termisk- og atmosfærisk indeklima
 • Ventilationsprincipper CAV og VAV
 • Volumenstrømme og nødvendig tilførsel af udeluft
 • Sikkerhedsforanstaltninger i ventilationsanlæg: brand, frost og røg
 • Lyd i ventilationssystemer
 • Drift og vedligeholdelsesprocedurer, herunder måleteori og indregulering
 • Styrings- og reguleringsteori

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Solcelleanlæg er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.