Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energikonsulent (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at rådgive boligejere om valg af energirigtige løsninger og med at igangsætte energiforbedrende projekter i deres bolig.

Fakta

Navn:
Energikonsulent
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet henvender sig til håndværkere, arkitekter, konstruktører, ingeniører og andre fagfolk, der i forbindelse med deres job skal fungere som specialister i energirenovering.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet får du styrket såvel din energifaglige viden som dine kompetencer indenfor kommunikation, da du som rådgiver både har overblikket og styr på de tekniske detaljer. Begge dele kan du formidle til boligejer i et enkelt og let forståligt sprog, lige som du kan indgå i et tværfagligt netværk og samarbejde.

Du lærer at varetage hele rådgivningsprocessen fra den første indledende samtale, kortlægning af boligen, udarbejdelse af plan for mulige energibesparelser og -forbedringer, igangsætning og styring af byggeprocessen, herunder koordinering af håndværkere, og til sidst aflevering og opfølgning.

Rollen som energikonsulent stiller en række krav til din energifaglige viden. På modulet arbejder du med emner som:

 • Regler, vejledninger og værktøjer – herunder bygningsreglement, energimærkeordninger (EMO og BB), din rolle som rådgiver – bl.a. habilitet og uvildighed
 • Beregningsværktøjer,
 • Vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – bl.a. solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv.
 • Klimaskærmes opbygning og isoleringsevne
 • Almindelig konstruktionspraksis, skjulte konstruktioner mv.
 • Materialers isoleringsevne, eksempelvis forskellen mellem energiruder, termoruder, fortsatsruder og almindelige glasruder
 • Varmekilders art og virkningsgrad
 • Energimærkningsrapport

Når du har gennemført modulet kan du:

 • opmåle, registrere og analysere en bolig med henblik på energirenovering. I processen anvendes relevante beregningsværktøjer, historisk tegningsmateriale mv.
 • vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede forslag til besparelser fra beregningsværktøjet. Du skal bl.a. tage stilling til arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, brugeradfærd, komfort, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.
 • afdække boligejers behov, ønsker og muligheder med hensyn til vedligeholdelse og ændringer i boligen - ikke bare energimæssigt, men også i forhold til generelle renoveringsønsker.
 • udarbejde konkret plan for energirenovering – herunder udvælge de mest relevante forslag til energirenovering, komme med et overslag over mulige energibesparelser samt vurdere deres betydning for boligejerens økonomi.
 • Yde helhedsorienteret energirådgivning, dvs. præsentere løsninger, som er attraktive for boligejer i forhold til økonomi, arkitektur, praktisk gennemførlighed, indeklima, energibesparelse mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Energikonsulent er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. februar 2020
17. marts 2020
Energikonsulent 1 Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
27. februar 2020
16. april 2020
Energikonsulent I Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. marts 2020
15. april 2020
Energikonsulent Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
13. maj 2020
17. juni 2020
Energikonsulent Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2020
7. oktober 2020
Energikonsulent I Dagundervisning 2900 Hellerup