Mit UG
Artikel

Undervisningsforløb til Uddannelse og job

Her kan du som underviser i emnet Uddannelse og job finde en række undervisningsforløb lige til at bruge i din klasse.

I en del af undervisningsforløbene arbejder eleverne med Mit UG, der omfatter fire afklaringsværktøjer: Mine styrker, Mine jobforslag, Min skoleindsats og Mine introkurser. Værktøjet er udarbejdet med særligt fokus på at inspirere og udfordre eleverne i 8. og 9. klasse på deres uddannelsesvalg. 

ForløbIndhold
Adgangskortet
Undervisningsforløb hvor eleverne undersøger forholdet mellem valg af gymnasial ungdomsuddannelse og muligheder for videregående uddannelser. 
Værktøj: Adgangskortet. 
Kompetenceområder: Personlige valg
  
Mine jobforslag
 

Eleverne arbejder med jobmuligheder og uddannelsesmæssige krav  til et givent job.

Værktøj: Mit UG
Kompetenceområder: Fra uddannelse til job, arbejdslivet

  
Min skoleindsats

Eleverne abejder med uddannelsesparathed med fokus på personlige og sociale forudsætninger.

Værktøj: Mit UG
Kompetenceområder: Personlige valg

  
Mine introkurser1

Forberedelse af introkursus. Eleverne præsenteres ungdomsuddannelserne med særlig vægt på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Værktøj: Mit UG
Kompetenceområder: Personlige valg, fra uddannelse til job

  
Mine introkurser2

Opsamling på introkursus. Eleverne fastholder oplevelser, reflektioner og svar på spørgsmål fra introkursus, og der samles efterfølgende op i fællesskab.

Værktøj: Mit UG
Kompetenceområder: Fra uddannelse til job

  
  
Mine styrker

Eleverne definerer hver især egne styrker, og hvordan de bruger dem i deres skole- og fritidsliv. 

Værktøj: Mit UG
Kompetenceområder: Afklaring af egne styrker

  
Lav dit eget hotel

Undervisningsforløb med fokus på innovation og entreprenørskab. Eleverne arbejder med at styrke deres kvalifikationer indenfor kreativitet, idéskabelse og samarbejde.

Kompetenceområder: Kreativitet, idéskabelse og samarbejde.

  
Styrker og valg af uddannelse

Eleverne arbejder med styrker som redskab til refleksion over egne og andres styrker - og at sætte dem i relation til forskellige uddannelsesvalg.

Kompetenceområder: Personlige valg

  
Arbejdsvilkår

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i konkrete job, som eleverne finder interessante, og sætter fokus på centrale vilkår på arbejdspladsen.

Kompetenceområder: Fra uddannelse til job, arbejdsliv

  
Arbejdsmarked

U og J-forløb, hvor eleverne undersøger begrebet ledighed ud fra bl.a. statistik, og tager stilling til en række holdningsspørgsmål om ledighed.

Kompetenceområder: Fra uddannelse til job, arbejdsliv

  
Interesser og uddannelsesvalg

Undervisningsforløb der forbereder elever i 9. klasse på at træffe et uddannelsesvalg.

Kompetenceområder: Interesser og forforståelser

 

Præsentation af Mit UG

Har du brug for en præsentation af værktøjet Mit UG, så kan du:

Se en instruktionsvideo

Læse vejledningen: Mit-UG