Studievalgsportfolio3
Vejledning

Studievalgsportfolien i vejledning og undervisning

Materiale til introduktion af og arbejde med studievalgsportfolien i vejledning og undervisning.

Materialet kan anvendes af vejledere for elever i 8. klasse, der planlægger at inddrage studievalgsportfolien i den kollektive vejledning, i gruppevejledning eller i anden form for vejledning, samt af lærere, som vil inddrage arbejdet med studievalgsportfolien i faget Uddannelse og Job eller planlægger at introducere studievalgsportfolien for elevernes forældre.

Artikel til forældre

En kort introduktion til forældre om formålet og arbejdet med studievalgsportfolioen: Studievalgsportfolio

Dialogværktøj til elever

Portfolio

Dialogværktøjet "Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio" er et arbejdsmateriale til elever.

Materialet skal støtte den læringsproces, som er formålet med arbejdet med studievalgsportfolien.

Det giver ved hjælp af bl.a. tegninger og grafiske elementer inspiration til og overblik over processen.

Materialet er beregnet til at danne udgangspunkt for en dialog mellem eleven og elevens forældre, kammerater, lærer eller vejleder.

Find dialogværktøjet på ug.dk

Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio

Du kan printe dialogværktøjet til uddeling eller ophængning.

Materialet er en del af informationen til Forældre til ung i 8. klasse

Få dialogværktøjet som plakat

Dialogværktøjet kan også bestilles som plakat til ophængning på skoler mm. Kontakt eVejledning på evejledning@stil.dk