Vejledning

Adgangskortet - undersøg mulige uddannelser

Undervisningsforløb hvor eleverne undersøger forholdet mellem valg af gymnasial ungdomsuddannelse og muligheder for videregående uddannelser.

Eleverne ser nærmere på sammenhængen mellem specifikke fagkombinationer og deres betydning for mulighederne for valg af videregående uddannelse.

For unge, der ønsker at supplere i forhold til et bestemt studie, kan Adgangskortet bruges til at vise de uddannelser, som suppleringen åbner op for.

Tidsforbrug: 2 lektioner

Målgruppe: Unge, der overvejer en gymnasial uddannelse

Kompetenceområder: Personlige valg

Undervisningsforløb

  • Eleverne inddeles i grupper, og hver gruppe får tildelt en af de fire cases til print (pdf)
  • Grupperne undersøger, hvordan deres case kan løses med brug af Adgangskortet
  • Eleverne undersøger deres muligheder ud fra egne præferencer
  • Brug evt. værktøjet Min gymnasievej til at kvalificere valg af gymnasial ungdomsuddannelse

Vær opmærksom på

Adgangskortet er brugbart, når man vil undersøge fagkombinationer på en gymnasial uddannelse og se, hvilke videregående uddannelser, de giver adgang til at søge. Der kan være andre adgangskrav, fx minimumssnit ved den gymnasiale eksamen, krav om bestemte karakterer (specifikke adgangskrav) i enkelte fag, ligesom der kan være mulighed for at søge ind på en anden baggrund end en gymnasial uddannelse - fx via eud. For dem som allerede har en gymnasial uddannelse, kan adgangskortet bruges til at se, hvordan suppleringsfag påvirker mulighederne for videregående uddannelse.  

Læs intro til brug af Adgangskortet

Forberedelse & undervisningsmateriale

  • Adgang til nettet på mobil eller tablet
  • Projektor til fremvisning af pdf, Adgangskortet mv.
  • Eksempler på brug af Adgangskortet - fire cases til print (pdf)
  • Information om alternative informationskanaler, som det vil være relevant at inddrage i undervisningsforløbet, fx uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider.