Foto af Lærer og formidler i tekstile fag
Job

Lærer og formidler i tekstile fag

Som lærer og formidler i tekstile fag skal du være dygtig til at lære dit håndværk fra dig.

Fakta

Arbejdssteder:
Skoler, Aktivitetscentre og kulturinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Underviser, Formidler, Konsulent

Samtidig skal du være glad for at have kontakt med forskellige typer mennesker i alle aldre, og det er desuden vigtigt, at du har en god kreativ sans og kan lide at arbejde praktisk inden for forskellige områder.

Som lærer og formidler i tekstile fag kan du finde beskæftigelse på skoler, men du har også mulighed for at blive ansat som formidler på en kulturinstitution.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tektillærer
Håndarbejde - Mange lærere underviser inden for fritidsundervisningen.

Som lærer og formidler i tekstile fag beskæftiger du dig overordnet set med beklædningsformgivning, tekstiltryk, maskinstrikning, skindsyning, broderi, vævning og farvning i forskellige sammenhænge.

Hvis du vælger at arbejde som underviser, vil hovedopgaven være at undervise i disse fag. Hvis du vælger at gå formidlingsvejen, vil du ofte komme til at bruge dine håndarbejdsfag i et større kulturelt perspektiv.

Uanset om du arbejder som underviser eller formidler, er det vigtigt, at du har pædagogiske evner og lyst til at lære fra dig.

Jobbet som underviser rummer mange forskellige opgaver. Undervisningen skal forberedes og planlægges ud fra de elever, du har. Det kan være børn eller voksne på begynderniveau eller på højt niveau. Det er vigtigt at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forudsætninger og interesser.

Er du ansat på en skole, vil der også være arrangementer på skolen, fx udstillinger af elevernes arbejder, og lærermøder, som du skal være med til at planlægge og deltage i.

Som lærer ved fritidsundervisningen arbejder man meget på egen hånd, og undervisningen vil ofte ligge om aftenen. Det kan derfor være vanskeligt at opretholde et tæt kollegialt samarbejde med de andre lærere på samme måde, som hvis du er ansat på en dagskole. For nogle er det en fordel med den relativt store fleksibilitet, man har som fritidsunderviser. Andre savner samarbejdet med kollegerne.

Der er også mulighed for at søge stillinger på aktivitetscentre for ældre eller handicappede. Her vil du typisk skulle sætte brugerne i gang med mindre opgaver inden for et eller flere af tekstilfagene.

Ved offentlige kulturinstitutioner og private virksomheder er der mulighed for ansættelse som formidler eller konsulent til opgaver med tekstilfagligt indhold. Stillingerne er dog få, og de er ofte midlertidige eller på nedsat tid.

Man kan også starte sin egen designvirksomhed og arbejde med at producere designvarer som kunsthåndværker eller fungere som rådgivende designkonsulent. Det kræver tålmodighed og entusiasme at starte en virksomhed af den type. Læs eventuelt mere i artiklen om at etablere egen virksomhed.

En del er beskæftiget med udvikling og design af beklædning i en række af de danske modevirksomheder og konfektionsfirmaer.

Den tidligere uddannelse til håndarbejdslærer kan også danne baggrund for ansættelse inden for alle de nævnte områder.

Arbejdsplads

Lærere og formidlere i tekstile fag bliver ansat mange forskellige steder. Det kan fx være på aftenskoler og i fritidsundervisningen eller i en fast stilling på fx privatskoler, højskoler eller håndarbejdsskoler. Se mere om Undervisning.

En anden mulighed er job som konsulent eller formidler på en kulturinstitution. Det kan fx være aktivitetscentre for handicappede og ældre, teatre, kulturhuse eller i tekstilindustrien.

Se mere om Daginstitutioner og dagcentre, Tekstilindustrien samt medborger- og aktivitetshuse i branchen Teater, musik og kunst.

Nogle få arbejder med kostumer på de større teatre eller på museer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Håndarbejdslærer51.658 kr.-38.989 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Håndarbejdsseminarierne tilbyder forskellige efteruddannelseskurser. Du kan også tage en pædagogisk diplomuddannelse for at forbedre dine jobmuligheder inden for undervisningsområdet.

Få mere at vide

Tekstilformidleruddannelsen Københavns Professionshøjskole
www.kp.dk

Textilseminariet VIAUC
www.via.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.