Ortoptist
Job

Ortoptist

Ortoptister hjælper folk med synsproblemer. Det kan både være børn eller ældre mennesker.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Privatpraktiserende øjenlæger
Stillingsbetegnelser:
Ortoptist

Ortoptister arbejder sammen med øjenlæger. De diagnosticerer og behandler synsfejl, som ofte drejer sig om samsyn og skelen. De kan også undersøge synsfeltet og måle spændingen i øjet ved hjælp af særligt apparatur.

Det er i dag ikke muligt at uddanne sig som ortoptist i Danmark, og du må derfor til udlandet, hvis du ønsker at tage en uddannelse til ortoptist.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ortoptist
Ortoptisten undersøger en dreng for øjensygdomme.

Når du arbejder som ortoptist, er det dit job at hjælpe folk med synsproblemer. Du udfører arbejdet i samarbejde med en øjenlæge.

Der er flere faggrupper, som beskæftiger sig med synet og øjnenes pleje. Det gør øjenlæger, optikere, ortoptister, synskonsulenter, oftalmologassistenter m.v. De har hver deres særlige uddannelse og arbejdsområde.

Som ortoptist beskæftiger du dig med synsforstyrrelser både hos børn og voksne med medfødte eller senere erhvervede øjensygdomme.

Langt de fleste patienter er børn under 8 år, der skeler. Skelen hos et barn kan skyldes, at øjet ikke udvikler sig normalt. Din opgave er at måle, hvor meget barnet skeler og bedømme, hvor godt øjnene arbejder sammen. Du beslutter sammen med øjenlægen, hvordan barnet skal hjælpes.

I de fleste tilfælde kan synet rettes ved, at man sætter en klap for det raske øje for i en periode at træne det andet, men nogle gange må der en operation til for at rette en skelen. Ortoptisten registrerer almindelige fremskridt både før og efter operationen.

På øjenklinikken kommer der også ældre mennesker, som har fået synsproblemer, fx dobbeltsyn efter en hjerneblødning eller et uheld. Ortoptisten undersøger problemet og prøver at finde frem til den bedst egnede behandling.

Ud over arbejdet med patienterne har ortoptisterne også en del kontorarbejde med at føre journal over patienterne og med at korrespondere med optikere og forældre m.v. Arbejdet er selvstændigt, men udføres i et teamwork.

Om uddannelsen

Der findes ingen uddannelse til ortoptist i Danmark. Der er skoler i forskellige lande bl.a. England og Tyskland. Uddannelserne varer typisk 3 - 3½ år. Du kan søge om SU, hvis den enkelte uddannelse lever op til de generelle krav om Økonomisk støtte til uddannelse i udlandet.

Uddannelsen er forskellig fra land til land, men du bliver typisk undervist i fagene:

  • generel anatomi og fysiologi
  • detaljeret anatomi og fysiologi af hals og hoved
  • optik grundlæggende principper
  • ortoptik, dvs. læren om skelen og svagsyn hos børn og voksne og om øjenmuskellammelser af forskellige årsager osv.

Du bliver også undervist i undersøgelsesteknik og behandlingsteori, og der indgår praktisk patientarbejde ved en skoleklinik eller på godkendte praktiksteder.

Det er en god ide at søge ind på flere skoler samtidig. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, kan du eventuelt blive skrevet på venteliste.

Uddannelsen starter som regel i sensommeren eller om efteråret. Ansøgningsfristen er forskellig fra land til land, men du skal oftest søge om foråret.

På nogle skoler betaler du for uddannelsen, mens den andre steder er gratis. Du får nogle steder løn i praktiktiden, men det gælder ikke overalt.

Se mere om uddannelserne på Dansk Medicinsk Ortoptisk Forenings hjemmeside.

Arbejdsplads

Ortoptister arbejder hos optikere, foruden på hospitalernes øjenafdelinger og hos privatpraktiserende øjenlæger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Optiker/optometristarbejde37.815 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen for ansatte ortoptister kendes ikke. Ortoptister i offentlig ansættelse har ingen fælles overenskomst, men lønnen svarer normalt til lønningerne for andre med en videregående sundhedsuddannelse.

Begyndelseslønnen for uddannede ortoptister ligger i området 31.000 - 34.000 kr om måneden afhængigt af ansættelsessted. I privat ansættelse aftaler man lønnen med den enkelte arbejdsgiver.

Fremtidsmuligheder

Hidtil har de fleste ortoptister været ansat på sygehusene, men i de senere år har flere fået arbejde hos privatpraktiserende øjenlæger. Der findes kun ca. 20 ortoptister i Danmark.

Mere uddannelse

Uddannelsen kan kun tages i udlandet. Derfor findes der heller ingen efteruddannelse i Danmark.

Få mere at vide

Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening
www.dmof.dk

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.