Foto af Fiskeassistent
Job

Fiskeassistent

Som fiskeassistent opdrætter du fisk i havbrug, dambrug eller recirkulerede anlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Dambrug
Stillingsbetegnelser:
Fiskeriassistent, Dambrugsarbejder

På de recirkulerede anlæg, som er etableret uafhængigt af naturlige vandområder, arbejder du med opdræt af især ørreder, laks og ål. Ud over pleje af fiskeyngel, fordring og indfangning af fisk, skal du også overvåge fiskenes sundhedstilstand.

Vælger du at arbejde med havbrug, er beskæftigelsen sæsonbetonet. Dambrug er i funktion hele året rundt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fiskeassistent
Dambrug - Fiskeassistenten kontrollerer fiskenes tilstand og kvalitet.

Fiskeassistenterne deltager i arbejdet med at pleje fiskeyngel og med at fodre, sortere og indfange fiskene. Fiskenes sundhedstilstand skal overvåges, og sygdomme forebygges.

Når det drejer sig om dambrug og recirkulerede anlæg, går en stor del af tiden med at vedligeholde bruget. Vandet skal renses, maskiner og systemer skal justeres, og eventuelle fejl rettes.

Der arbejdes undertiden uden for normal arbejdstid.

Arbejdsplads

Fiskeassistenter arbejder i dambrug, havbrug, ålebrug eller fiskeopdrætter. Se mere om branchen Fiskeri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Dambruger, Fiskeopdrætter34.214 kr.--
Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur30.050 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Fiskeassistenternes selvstændige virksomheder kalder sig dambrugere, havbrugere, ålebrugere eller fiskeopdrættere. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan fås hos Dansk Akvakultur.

Af miljømæssige årsager må der kun være et begrænset antal dambrug i Danmark. På havbrugsområdet er beskæftigelsen meget sæsonbetonet. Men da fiskeassistent er et ganske lille fag, er der gode beskæftigelsesmuligheder til de faglærte

 

Få mere at vide

Dansk Akvakultur
www.danskakvakultur.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.