Foto af Svejser
Job

Svejser

Som svejser skal du svejse metaldele sammen til større enheder, fx ved fremstilling af skibe, kraner eller olietanke.

Fakta

Arbejdssteder:
Skibsværfter, Maskinfabrikker, Bilindustrien, Smedeværksteder og virksomheder, Der fremstiller stålkonstruktioner
Stillingsbetegnelser:
Svejser, Gassvejser. lysbuesvejser, Maskinsvejser

Det kan også være lysmaster, broer eller rørledninger. Du kan selv svejse eller du kan styre og programmere svejserobotter. Svejsning udvikler bl.a. farlige gasser, og det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med sikkerhedsudstyret.

Har du lyst til at arbejde på en boreplatform eller i udlandet, har du som svejser gode muligheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Selve svejsningen består i, at du ved stærk varme og eventuelt et tilsætningsmateriale danner en stærk metallisk forbindelse mellem metaldelene.

Du arbejder mest med jern og stål, men du kan også arbejde med mange andre metaller. Hvert metal skal behandles på sin måde. Det er både selve materialet og dets tykkelse, som er afgørende for, hvilken svejsemetode der skal bruges.

Du skal derfor have en grundig viden dels om de materialer, der bliver arbejdet med, dels om de forskellige svejsemetoder. Metoderne adskiller sig fra hinanden ved den måde, metallet bliver opvarmet på, og ved den teknik, du anvender.

Når en virksomhed bruger svejserobotter, er det ofte svejserne, der styrer og programmerer robotten samt kontrollerer, at svejsningerne er udført korrekt.

foto af svejser
Sværindustri - Svejseren er ved at lave en stålbjælke til en bærende konstruktion.

Svejsning udvikler stærk varme, der giver et kraftigt, generende og farligt lys. De fleste former for svejsning udvikler desuden røg eller gasser. Det er derfor vigtigt at anvende sikkerhedsudstyr og effektive udsugningsanlæg.

En loddemontør/TIG-svejser udfører manuelt montagearbejde og lettere manuelle loddeopgaver og lettere drejearbejde samt slutforarbejding med slibe- og polermaskine.

Loddemontøren laver også test og reparation og andet forefaldende inden for området.

Arbejdsplads

Arbejdet som svejser foregår udendørs eller indendørs primært på alle typer virksomheder inden for jern- og metalindustrien. Det kan fx være skibsværfter, maskinfabrikker, bilindustrien, smedeværksteder og virksomheder, der fremstiller stålkonstruktioner.

Svejsere er også beskæftiget på boreplatforme på havet (offshore) og på land (onshore), fx i forbindelse med naturgasledninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Svejsemester34.481 kr.--
Svejser32.860 kr.--
Svejsekonsulent31.991 kr.--
Svejseinspektør41.272 kr.-33.751 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En række specialiserede arbejdsopgaver inden for svejsning kræver svejsecertifikat, det vil sige et bevis for, at man har den fornødne faglige baggrund til at udføre det pågældende arbejde.

Svejsere har gode muligheder for ansættelse i virksomheder i udlandet.

Få mere at vide

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.