Skibsmontør arbejder
Job

Skibsmontør (job)

En skibsmontør reparerer skibsmotorer på store fiskekuttere, på skibsværfter eller værksteder.

Fakta

Arbejdssteder:
Skibsværfter, Skibssmedjer, Skibe, Motorværksteder
Stillingsbetegnelser:
Skibsmontør

Du sørger for, at et skibs motor med koblinger, køling og rør virker. 

Som skibsmontør har du stor viden om at løse tekniske og mekaniske problemer og om at producere reservedele.

Skibsmontører arbejder fx på skibsværfter, motorværksteder og ombord på skibe.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som skibsmontør er det din opgave at vedligeholde motorer og andet mekanisk og teknisk udstyr ombord på bl.a. skibe. Det kan fx være rør, luger, kraner, køleanlæg, ankerspil og pumper. 

Reparation

Hvis noget ikke virker, har du ansvar for at reparere det, så skibet virker, som det skal. Fx ved hjælp af manualer. Du fremstiller også selv reservedele bl.a. ved at skære, svejse, lodde, bore og dreje i metal. 

Du kan også være med til at vedligeholde og bygge helt nye skibe på et skibsværft eller installere og producere nyt udstyr som fx pumper, sugeudstyr og afdækning til lastrum. 

Væk hjemmefra

Arbejder du til søs, kan det betyde, at du nogle gange sover på skibet og kan være væk hjemmefra, mens du er på vagt.

Der er mulighed for at rejse ud i verden som skibsmontør ombord på et skib eller som ansat fx på en boreplatform.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en skibsmontør er at: 

  • arbejde med udstyr og tekniske systemer på skibe
  • installere, vedligeholde og reparere motorer, kraner og andet skibsudstyr
  • fremstille reservedele
  • planlægge og udføre reparationer
  • svejse, lodde, bore, slibe, dreje og skære i metal

Arbejdssteder

Som skibsmontør kan du få arbejde på:

  • Skibsværfter
  • Skibssmedjer
  • Værksteder, der bygger og reparerer skibsmotorer
  • Fiskekuttere, fragt-, handels- og passagerskibe
  • Boreplatforme, raffinaderier og havvindmølleparker

Du kan også blive selvstændig med eget værksted.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Skibsmontør35.205 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titel. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede skibsmontører, der er ansat i stillinger med andre titler.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til skibsmontør er en erhvervsuddannelse, der tager 4 år og 6 måneder. 

Læs om uddannelsen til skibsmontør

 

Mere uddannelse

Som skibsmontør har du mulighed for at videreuddanne dig.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for dette område.

Se en oversigt over AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Mulige uddannelser

Job der ligner

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.