vindmølleoperatør
Job

Vindmølleoperatør

En vindmølleoperatør fremstiller, samler, opsætter og vedligeholder vindmøller.

Fakta

Arbejdssteder:
Vindmøllefabrikker, Servicevirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Vindmøllemontør, Vindmølletekniker, Vindmølleoperatør

Vindmølleoperatører arbejder med produktion af vinger til vindmøller eller med opgaver inden for produktion, opsætning og reparation af vindmøller. Funktionerne afhænger af virksomheden og af operatørens uddannelse.

En vigtig del af arbejdet foregår med måleudstyr til at finde fejl på møllernes systemer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

vindmølleoperatør, vingeproduktion
Vindmølleproduktion - operatører i gang med overfladearbejde på møllevinge.

Vindmølleoperatører med speciale i vingeproduktion arbejder primært med støbeprocesser samt fremstilling, klargøring og vedligehold af forme. Arbejdet indeholder desuden en del reparation og finish af vingedele til sikring af kvaliteten.

Arbejdet med vingeproduktion omfatter opgaver med udformning af vingeprofiler samt med hele støbeprocessen og den efterfølgende bearbejdning.

Moderne møller har vinger fremstillet af glasfiberarmeret plast, mens tårnet er af stål og beton. Vingerne er den dyreste komponent på en vindmølle, der er typisk tre, da de får møllen til at køre stabilt. Tovingede møller benyttes ofte som havmøller.

Selve møllen består af fire store hovedkomponenter: et fundament, et tårn, en nacelle (møllehuset) samt en rotor med vinger. Arbejde med produktion og montage af nacelle-delen handler først og fremmest om hydraulik og elkredsløb.

montage af vindmølle
Montage - vindmøllens tårn gøres klar til opstilling på fundamentet.

Vindmølleoperatører med speciale i mekanik og montage arbejder primært med installation, montage, afmontering (demontage) af møller og med at udføre kvalitetsmålinger, fejlfindinger samt udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med arbejdet.

Operatører inden for montage udfører desuden servicefunktioner i forbindelse med montageproduktion samt løbende eftersyn og reparation af møller i drift.

Vindmølleoperatører er gode til at læse maskintegninger, fortrolige med pc-udstyr som arbejdsredskab, de har et solidt kendskab til el og hydraulikmontage ligesom de kender til at arbejde med robotter. I arbejdet indgår også brug af it samt af trykluftværktøjer.

Arbejdet med montage og demontage af elektriske og hydrauliske komponenter stiller desuden krav om renlighed og sikkerhed.

Vindmølleoperatører udfører regelmæssige, lovpligtige eftersyn, et til tre årlige eftersyn. Når møllen bliver 20 år skal desuden gennemføres et ekstra sikkerhedseftersyn.

Vindmølleoperatører arbejde ofte sammen med elektrikere.

Arbejdsplads

Vindmølleoperatører inden for vingeproduktion er ansat på fabrikker, der fremstiller komponenter til vindmøller, hvor de arbejder med udformning af vingeprofiler, hele støbeprocessen og den efterfølgende bearbejdning af metaller, herunder kompositter og andre materialer.

Vindmølleoperatører inden for mekanik og montage er primært beskæftiget på og ved møllerne med installation, montage eller demontage af de elektriske og hydrauliske systemer, samt med at udføre kvalitetsmålinger, fejlfindinger samt udarbejdelse af dokumentation af arbejdet.

Montører og serviceteknikere er ansat i virksomheder, der vedligeholder og reparerer vindmøller. Se mere om branchen Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for vindmølleoperatører.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Vindmølleoperatører kan tage AMU-kurser, fx inden for opbygning og drift af offshore installationer, og andre områder inden for metalindustriens område.

Vindmølleoperatører kan læse videre til blandt andet maskinmester, procesteknolog, eksportingeniør etc.

Få mere at vide

Vindmølleindustrien
www.windpower.org

3F – Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.