komposit- og montageoperatør
Job

Komposit- og montageoperatør (job)

Komposit- og montageoperatører fremstiller, samler og vedligeholder dele til blandt andet vindmøller.

Fakta

Arbejdssteder:
Vindmøllefabrikker, Servicevirksomheder, Produktionsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Kompositoperatør, Montageoperatør, Vindmøllemontør, Vindmølletekniker, Vindmølleoperatør

Du er med til at udbygge den grønne energi fra vindmøller og indføre teknologi som fx robotstyring i din virksomhed.

Afhængigt af dit speciale har du viden om kompositter, der bruges i industrien til at støbe lette og stærke emner. Eller om el, mekanik og hydraulik, der bruges til at sætte en cylinder eller en motor i bevægelse.

Du arbejder fx i vindmølleindustrien, plastindustrien og i virksomheder, der benytter robotter i produktionen.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Formgivning og finish

En kompositoperatør fremstiller forme og støber store emner som vindmøllevinger, fly- og bildele, både og tanke.

Du arbejder sammen med virksomhedens teknikere om at formgive nye produkter og fremstille dem efter tegninger.

Endelig sliber og polerer du de støbte dele, så de er klar til at blive monteret, dvs. sat sammen med resten af møllen eller anlægget.

El, pumper og robotstyring

En montageoperatør forbinder anlæggets elektriske og mekaniske dele og måler, om de fungerer, som de skal.

Du arbejder fx i vindmøllens teknikrum, hvor gearkassen og generatoren, der producerer strøm, sidder. Du kan også være med til at fremstille det nav, som møllens vinger bliver monteret på.

Du bruger din viden om elektriske kredsløb, robotteknik, pumper og hydraulik til at finde og rette fejl. 

Sikkerhed

Sikkerheden er vigtig for kompositoperatøren, der skal arbejde forsvarligt med forskellige stoffer i støbeprocessen. Og for montageoperatøren, der udfører arbejde med el og tunge maskindele i stor højde.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en kompositoperatør er at:

 • udarbejde og anvende arbejdstegninger
 • klargøre og vedligeholde forme
 • støbe og færdiggøre emner
 • efterse og reparere ældre møllevinger, industritanke mv.

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en montageoperatør er at:

 • installere, montere og afmontere vindmøller og anlæg i industrien
 • måle på systemers funktioner og fejlfinde
 • udarbejde dokumentation
 • vedligeholde møller og anlæg i industri og produktion

Karriereveje

Du kan specialisere dig i kompositmaterialer, robotstyring og hydrauliske systemer inden for bestemte brancher, fx som vindmølleoperatør eller montageoperatør i produktionsvirksomheder.

Arbejdsplads

Komposit- og montageoperatører er typisk ansat i virksomheder, der fremstiller dele til:

 • Vindmøller
 • offshore-anlæg, fx boreplatforme 
 • Bil og fly
 • Skibsværfter
 • Andre fabrikker

Som komposit- eller montageoperatør kan du desuden arbejde i virksomheder, der efterser og reparerer vindmøller og anlæg overalt i verden.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for komposit- og montageoperatører.

Uddannelsesvej

Komposit- og montageoperatør er specialer på en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 6 måneder.

Læs om produktions- og montageuddannelsen.

Andre veje

Vindmølleoperatører kan også have uddannelse fra vindmøllebranchens medlemsorganisation Global Wind Organisation, GWO.

Mere uddannelse

Som komposit- og montageoperatør har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med produktions- og montageuddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Læs mere

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Voksen- og efteruddannelse

AMU-kurser

Komposit- og montageoperatører kan tage AMU-kurser inden for deres område. Se en oversigt over AMU-kurser inden for:

Akademiuddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du videreuddanne dig på deltid med en akademiuddannelse.

Se fx akademiuddannelser inden for Teknik, produktion, service mv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.