Foto af Smed
Job

Smed

Som bygnings- og landbrugssmed udfører du forskelligt smedearbejde i forbindelse med byggeri.

Fakta

Arbejdssteder:
Smedeværksteder
Stillingsbetegnelser:
Bygnings- og landbrugssmed, Smed

Du reparerer også landbrugsredskaber, traktorer og maskiner. Du kommer til at arbejde i tæt kontakt med den enkelte kunde, da mange konstruktioner laves individuelt.

Der er mulighed for at arbejde som selvstændig med eget smedeværksted og forretning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af smed
Arbejdet er meget varieret. Mange opgaver laves individuelt efter mål.

Ud over smedearbejde tilrettelægger og udfører du også mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler. Smedene installerer også pumpeanlæg, koldt- og varmtvandsinstallationer, centralvarme, halmfyr, udmugningsanlæg og andet staldinventar.

Man er ofte i kontakt med kunderne. Nogle opgaver kan laves eller forberedes på værksted, andre må udføres på det sted, hvor tingene skal anvendes eller installeres.

Til arbejdet anvendes fx boremaskiner, slibemaskiner, gevindskæremaskiner, drejebænke, flammeskærings- og svejsemaskiner. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Det kan fx være nødvendigt at bruge høreværn, beskyttelsesbriller eller hjelm under arbejdet.

Arbejdsplads

Bygnings- og landbrugssmede arbejder på smedeværksteder, de fleste på landet. Værkstederne er ofte tilknyttet forretninger, der fremstiller landbrugsmaskiner eller på større maskinstationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Bygningssmed, Grovsmed, Landbrugssmed33.116 kr.--
Smedemester35.699 kr.-35.928 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Bygnings- og landbrugssmede kan nedsætte sig som selvstændige med smedeværksted og forretning. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan fås hos DS Håndværk & Industri. Man kan evt. tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Jobmulighederne for bygnings- og landbrugssmede varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser (AMU-kurser) bl.a. inden for smedeteknisk område.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.