Foto af Stærkstrømstekniker
Job

Stærkstrømstekniker

En stærkstrømsteknikers arbejde går primært ud på at styre komplicerede elektriske systemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Rådgivende ingeniørfirmaer, Installatørfirmaer, Elforsyningsselskaber
Stillingsbetegnelser:
Stærkstrømstekniker

Man skal derfor være dygtig til fysik og teknik. Arbejdet foregår på stærkstrømsanlæg, som bliver styret via computere. En vigtig del af en stærkstrømsteknikers hverdag er at programmere computere, sikre driften af anlæggene og kontrollere fremstillings-processen.

Man skal desuden lave beregninger og beskrivelser af de forskellige systemer og processer. Stærkstrømsteknikere kan finde beskæftigelse i diverse brancher. Det kan fx være i ingeniørvirksomheder, procesindustrien eller elforsyningsindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Stærkstrøm - Teknikere ude for at reparere et højspændingsanlæg.
Stærkstrøm - Teknikere ude for at reparere et højspændingsanlæg.

Som stærkstrømstekniker opbygger og passer du elektriske systemer, som styrer og regulerer produktionsanlæg. Anlæggene bliver især brugt i procesindustrien, hvor man fx laver maling og fremstiller fødevareprodukter.

Fremstillingen af produkter i industrien bliver mere og mere automatiseret. Det gælder i høj grad i procesindustrien, hvor produkter lige fra maling til medicin bliver fremstillet i lukkede maskinanlæg uden berøring af menneskehænder. Det kræver komplicerede, elektrisk styrede produktionsanlæg.

Som stærkstrømstekniker kan du også arbejde med elforsyningsanlæg. Du planlægger og etablerer nye anlæg, og du står for vedligeholdelse og drift af anlæggene.

Anlæggene består af mange forskellige dele og enheder, der skal arbejde sammen. I mange anlæg indgår ny elektronik som fx mikroprocessorer. De forskellige enheder forbindes i store tavler. Herfra styres hele fremstillingsprocessen.

Stærkstrømsteknikerne opbygger tavlerne og etablerer og programmerer computerstyring og regulering. Det er vigtigt, at hele systemet bliver grundigt beskrevet, så andre kan bruge forklaringen, når de skal arbejde med det.

Når der skal laves nye anlæg eller ske udvidelser og modernisering, analyserer stærkstrømsteknikerne fremstillingsprocessen. Ud fra analysen vælger de en løsning og beregner de tekniske og økonomiske konsekvenser.

Stærkstrømsteknikerne fungerer ofte som ledere af arbejdet på anlæggene. I nogle tilfælde leder de desuden selve produktionen med ansvar for både teknik og personale.

Man skal have sans for teknik og fysik, og man skal kunne overskue komplicerede tekniske sammenhænge. Det er vigtigt, at man kan arbejde selvstændigt, og arbejdet indebærer et stort ansvar.

Arbejdsplads

Stærkstrømsteknikere er især ansat i installationsfirmaer. Desuden er en del ansat i branchen Fremstilling af elektriske motorer samt i Maskinindustri. De kan også arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, og elforsyningsselskaber.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Elektroinstallatør43.298 kr.--
Stærkstrømselektriker34.944 kr.--
Højspændingsmontør42.252 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Stærkstrømsteknikere kan deltage i AMU-kurser, der afholdes af Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi. Det kan fx være inden for området Tekniske installationer og energi.

Også Teknnologisk Institut afholder kurser, der kan være relevante for stærkstrømsteknikere.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.