Foto af Elektronikarbejder
Job

Elektronikarbejder

Elektronikarbejdere er industrioperatører, der betjener og overvåger produktionsanlæg i industrivirksomheder, der fremstiller elektronik.

Fakta

Arbejdssteder:
Fabrikker inden for elektronikindustrien
Stillingsbetegnelser:
Elektronikarbejder, Elektronikoperatør, Svagstrømsassistent, Trådarbejder

De finder fejl og reparerer anlæggene og er med til at kontrollere kvaliteten af produkterne. Elektronikarbejderne er typisk ansat i industrivirksomheder, hvor de betjener og overvåger maskiner og anlæg, der normalt er styret af computere.

Fold alle afsnit ud

Om Jobbet

foto af elektronikarbejder
De fleste elektronikarbejdere arbejder med de mere praktiske og rutineprægede opgaver.

Elektronik er et teknisk fagområde, som beskæftiger sig med elektriske komponenter og kredsløb samt apparater, der udnytter elektroniske kredsløb, fx tv og radio.

Elektronikarbejdere betjener computerstyrede produktionsanlæg. De er med i planlægningen af produktionsopgaver, der bl.a. omfatter sikkerhed og kvalitet i produktionen.

De kan også arbejde på virksomhedens lager med pakning og andet lagerarbejde. De modtager varer fra leverandører og sørger for at transportere dem rundt i virksomheden.

Under produktionen består opgaven i at overvåge produktionsanlæg og betjene forskellige maskiner. Elektronikarbejdere er ofte iført sterilt arbejdstøj, som sikrer mod, at der trænger støv og snavs ind i de ofte meget små elektroniske komponenter.

Elektronikvirksomheder har meget kostbare og komplicerede produktionsanlæg. Hvis anlæggene skal udnyttes effektivt, og hvis man skal fremstille produkter af høj kvalitet, skal maskinerne køre optimalt.

Elektronikarbejderne kontrollerer produkterne og deltager i det hele taget i overvågningen af produkternes kvalitet.

Som elektronikarbejder er man også med til at identificere og lokalisere fejl samt reparere og vedligeholde anlæggene.

Produkterne kan være elektroniske komponenter, printplader, computere, telefoner og kommunikationsudstyr, husholdningsudstyr, høreapparater, fotografisk udstyr, elektriske motorer, generatorer og transformere samt batterier og akkumulatorer.

Inden for medicoindustrien fremstiller elektronikarbejdere elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

Arbejdsplads

Elektronikarbejdere er ansat på fabrikker i elektronikindustrien, inden for fremstilling af kommunikationsudstyr eller elektriske motorer. Andre brancher er metalvareindustri samt fremstilling af motorer, vindmøller og pumper.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr29.703 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for elektronikarbejdere varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet, man søger arbejde. Jobmulighederne er bedst, hvis man er veluddannet og løbende tager efteruddannelse og især inden for medicoindustri.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for området Metalindustrien.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.