job og arbejdsmarkedet i Danmark

Transport, post-, lager og maskinførerarbejde

Job og arbejdsopgaver inden for denne sektor handler alle på en eller anden måde om transport, kørsel eller sejlads.

Arbejdsopgaverne udføres i virksomheder, der fremstiller og fordeler varer og produkter, eller som løser transportopgaver for andre ad landeveje, jernbaner, til havs og i luften.

De mennesker, der udfører arbejdet, betjener maskiner, fartøjer eller køretøjer, der flytter mennesker, gods, varer eller materialer fra et sted til et andet.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.