interview med ventilationsmontør
Artikel

Ventilationsmontør

Søren Jensen er 61 år og uddannet klejnsmed. Han er ansat som ventilationsmontør i entreprenørfirmaet NCC Construction A/S i København.

Søren blev mesterudlært som klejnsmed. Han var tidligt med i projekteringen af anlæg sammen med rådgivende ingeniører. Det foregik hjemme om aftenen, men det var sjovt og gav nogle gode erfaringer.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fulgte med udviklingen

”Jeg kunne se, at vores kanaler ikke kunne være der, uden at ødelægge vvs'erens rør."
”Jeg kunne se, at vores kanaler ikke kunne være der, uden at ødelægge vvs'erens rør."

I dag er ventilation noget helt andet. Det er blevet lovpligtigt i bygninger, fordi huse i dag er så tætte. Søren arbejder ikke kun med boliger, men også med store systemer med køling og varme.

Principielt er anlæggene ens, men forholdene, hvor de skal opsættes, er vidt forskellige, så der skal hele tiden findes på løsninger. Fx løb han netop i dag ind i et problem:

"Så kigger jeg på det og finder ud af, at vi kan dele det ud ovenover og på den måske skaffe plads. Vi lavede selv nogle skitser, som blev godkendt af både byggeledelsen og fagentreprenøren. ”

Søren går sammen med en makker på sin egen alder, og de fungerer godt sammen: ”Vi er gode til at finde de praktiske løsninger. Hvis du står med en kanal nedefra, der skal ramme en oppefra, der kommer ned lidt ved siden af, hvad gør man så? Så hiver man den gamle matematik frem,” griner Søren.

For tiden arbejder Søren og makkeren tæt sammen med køkkenmontører i et lejlighedskompleks: ”Det er ret vigtigt, at køkkenfolkene tager hensyn til os, når vi skal montere vores emhætter på rørene i væggen. Omvendt skal vi gøre klar til, at køkkenfolkene kan køre videre, uden at vi generer hinanden. Så vi spiser frokost sammen.”

Et puslespil

Makkeren står oppe og jeg nede, når vi skal have kanalerne til at mødes.
Makkeren står oppe og jeg nede, når vi skal have kanalerne til at mødes.

”Vi møder fra syv til tre og tager den ene lejlighed efter den anden. I råhuset rejser vi stigkanalerne med afstik i alle opgange. Så kommer gipstømrerne ind og sætter gipsvægge omkring vores kanaler. Når malerne har været der, kommer vi igen og monterer lyddæmpende foranstaltninger på afgreningerne. "

"I det her byggeri med mange lejligheder har vi kørt i en ellipse, hvor vi vender tilbage flere gange, efterhånden som byggeriet skrider frem.”

Det gode og det sure

Teknikken bag luften har altid interesseret Søren: ”Jeg har altid haft mulighed for at lege i jobbet og komme med idéer til, hvordan man kan løse det. Og det er man meget lydhør overfor i afdelingen.”

”Det sure er, når vi, som her på pladsen ikke har nogen hejs, men er nødt til at bære de store rør op, 30 cm i diameter og tre meter lange. Det er ikke fordi, de vejer så meget, men det er uhåndterligt at mokke op ad trappen med til syvende sal.”

”Nu har jeg det sådan, at jeg kan dårligt være sur mere end fem minutter ad gangen. Jo, hvis nogen har lavet noget på trods af, at jeg har sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Og jeg så skal lave det om. Så kan jeg godt blive lidt sur.”

Fremtiden

”Jeg har af og til tænkt på, om man skulle have læst, så man havde været en af dem, der sidder og bestemmer. Men jeg har altid haft for meget ild i røven til at ville sidde på et kontor.”

Se oversigt over flere interview.