uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
Hold

Sprogbeskrivelse - dagundervisning E24

Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog kvalificerer dig til at undervise unge og voksne indvandrere og flygtninge i dansk.

Du får faglige og pædagogiske redskaber til at varetage og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog.

Du er fx dansklærer eller universitetsuddannet og ønsker at undervise elever eller voksne kursister, der ikke har dansk som modersmål.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2024
Slutdato:
31/01/2025
Optagelsesfrist:
01/06/2024
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Åbent Universitet
Kontaktinformation: 35328032
aabent@hum.ku.dk
Undervisningen foregår: Det Humanistiske Fakultet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
Pris:
6 020.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Uddannelse:
Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne, 2022-ordning.

Kursusindhold:
Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Undervisningsform:
Holdundervisning.

10,5 ECTS.