Artikel

Fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Klik på grafikkerne og få styr på adgangskravene. Læs om optagelsesprocessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparathedsvurdering (senest 10. januar)

Inden du søger ind på en gymnasial uddannelse, skal du uddannelsesparathedsvurderes. Det er en proces, der startede i 8. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse. 

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4,0, hvis du søger hf.

Du får din uddannelsesparathedsvurdering senest 10. januar. Den fremgår af optagelse.dk.

Dette er ikke den sidste uddannelsesparathedsvurdering, du får i 9. klasse. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standspunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse (Se afsnit om den endelige uddannelsesparathedsvurdering).

Søg om optagelse

Fra 15. januar kan du begynde at lave din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan som udgangspunkt søge lige så mange gymnasier, som du ønsker. Du skal prioritere dine ansøgninger på Optagelse.dk. Din prioritering kan have indflydelse på, hvor du får reserveret en plads.

Din ansøgning skal være underskrevet digitalt af dine forældre inden ansøgningsfristen. Det er muligt at underskrive ansøgningen fra 15. januar. 

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Inden underskrift skal du huske at vedhæfte studievalgsportfolioen til din ansøgning.

Det er en betingelse for at have retskrav på optagelse, at du søger rettidigt. Søger du senere end ansøgningsfristen, har du ikke søgt rettidigt. Hvis du søger senere, får du heller ikke reserveret en plads på et bestemt gymnasium.

Læs om prioritering:

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Reservation af plads (senest 8. maj)

Senest 8. maj får du besked om, at der er reserveret en plads til dig.

Din plads er reserveret, indtil gymnasiet kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen. Det sker efter, at du har været til folkeskolens 9.-klasseprøver eller til optagelsesprøve og samtale.

Læs og se mere

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering (start juni)

Inden du begynder at gå til folkeskolens 9. klasseprøver, vil du typisk få dine afsluttende standpunktskarakterer. 

Når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer, kan din skole lave den endelige uddannelsesparathedsvurdering.

Denne uddannelsesparathedsvurdering er afgørende for optagelse på den reserverede plads.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine afsluttende standpunktskarakterer være mindst 5,0, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4,0, hvis du søger hf.

Folkeskolens 9.-klasseprøver (maj - juni)

I starten af maj begynder folkeskolens 9.-klasseprøver. Disse prøver har betydning for din mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Det er et adgangskrav, at du består folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver i 9. klasse (dansk, matematik, engelsk, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, den bundne praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse) samt de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver i 9. klasse har også betydning for din optagelse. Søger du stx, htx eller hhx skal du få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver*. Hvis du søger hf skal gennemsnittet i de lovbundne prøver være mindst 4,0.

 

*Hvis du søger optagelse på stx, htx eller hhx, men ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium
   

Bemærk: Er du ikke vurderet uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Du skal stadig opfylde de andre adgangskrav (se næste afsnit).

Læs mere

Hvad er folkeskolens afgangseksamen

Besked om optagelse (slut juni)

Efter du har afsluttet folkeskolens 9.-klasseprøver, skal gymnasiet vurdere, om du opfylder adgangskravene til den reserverede plads. 

Der kigges på:

 • Din endelige uddannelsesparathedsvurdering*
 • Folkeskolens afgangseksamen - både om du har bestået den og på gennemsnittet i de lovbundne prøver (se forrige afsnit om folkeskolens 9. klasseprøver)
 • Om du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • Om din ansøgning var underskrevet inden ansøgningsfristens udløb

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. 

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du af gymnasiet til en optagelsesprøve og optagelsessamtale (se sidste afsnit). 

*Bemærk: Er du ikke vurderet uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Du skal stadig opfylde de andre adgangskrav. 

Skolestart (august)

Du starter på din nye uddannelse i starten af august.

På stx, htx og hhx begynder du med et grundforløb, der varer tre måneder. I løbet af grundforløbet skal du vælge, hvilken studieretning du vil tage. 

På hf er det første år fælles, mens du på andet år vælger en fagpakke.

Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Denne mulighed har du ikke, hvis du søger optagelse på hf efter 9. klasse.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven, er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej. 

Tidlig optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • Ansøgere fra prøvefrie skoler
 • Ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • Ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • Ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger optagelse senest to år efter 9. klasse eller senest ét år efter 10. klasse.

Sen optagelsesprøve og optagelsessamtale

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • Ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • Ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • Øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Læs mere

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser  

Se video om optagelsesprøve