gymnasiale uddannelser
Artikel

Virksomhedsøkonomi på de gymnasiale uddannelser

I virksomhedsøkonomi beskæftiger du dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

I faget virksomhedsøkonomi lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed. Du lærer at se på hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, og du lærer også at bruge erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og at forklare modellernes forudsætninger og egenskaber.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Virksomhed og samfund
  • Virksomhedens strategi
  • Økonomiske informationer om virksomheden
  • Økonomisk analyse af virksomheden
  • Økonomiske beslutninger i virksomheden
  • Planer, budgetter og kontrol i virksomheden

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb. I virksomhedsøkonomi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Eksamen
A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og en skriftlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og en skriftlig prøve

Faget kan indgå som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Virksomhedsøkonomi på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har virksomhedsøkonomi.

Du kan også tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx virksomhedsøkonomi A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med virksomhedsøkonomi
Virksomhedsøkonomi på B-niveau er obligatorisk på hhx. Læs mere:

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi B

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Virksomhedsøkonomi er desuden obligatorisk på en eller flere eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.